การเลือกใช้ เบอร์มงคล

การเลือก เบอร์มงคล ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานนั้น ก็เหมือนการเลือกเครื่องมือใช้งานตามลักษณะของงานแต่ละประเภท ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน แต่ละชนิดล้วนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดในการใช้งาน ขอยกตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เลือก เบอร์มงคล ให้ใกล้เคียงพื้นฐานเบอร์เดิม คุณต้องเลือกเบอร์ให้สอดคล้องกับพลังงานตนเอง โดยดูจากฐานเบอร์เดิมที่คุณใช้และอาชีพแล้วเลือกให้สอดคล้องกันมากที่สุด เช่น อาชีพค้าขาย หากฐานเบอร์เดิมมีตัวเลขที่มีพลังการแข่งขัน การขยัน แต่มักโดนโกง หักหลัง เก็บเงินไม่อยู่ เบอร์มงคล เบอร์ใหม่ที่คุณควรเลือก ต้องเลือกเลขที่เน้นปัญญา เพื่อให้ทันคน หรือจะเพิ่มเลขเสน่ห์เข้าไปด้วยก็ได้ เพื่อให้การเจรจาค้าขายดีขึ้น เป็นต้น ควรเลือกเบอร์ที่มีเลขดี ไม่ใช่ผลรวมดี บางคนมักเลือกเบอร์โทรศัพท์จากผลรวมของเบอร์ดี เพียงแต่เราอยากให้คุณระวัง เพราะถ้าต้องเลือกระหว่าง เบอร์ดีผลรวมเสีย กับเบอร์เสียผลรวมดี ก็อยากให้เลือกเบอร์ดีผลรวมเสียไว้จะดีกว่า การเลือกเบอร์ที่ดีตรงตามอาชีพและพื้นฐานดวงเดิมจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น เลือก เบอร์มงคล ให้ตรงตามอาชีพ หากคุณมีหลายอาชีพก็สามารถใช้หลายเบอร์ได้ เพราะการเลือกเบอร์ให้ตรงตามอาชีพจะช่วยส่งเสริมพลังงานด้านนั้น แต่หากใช้ตัวเลขที่ไม่เหมาะสมก็เปรียบเสมือนเลขดีแต่ไม่มีพลัง ดังนั้นอย่าใช้เลขตามคนอื่น ให้เลือกเลขที่เหมาะกับตัวเองและตรงกับตัวเองที่สุด   ควรรู้ความต้องการให้ชัดเจน เพื่อเลือกให้เหมาะสมว่า เบอร์มงคล ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ใช้ส่งเสริมเรื่องใด ระบุให้ชัดเจน เช่น เบอร์มงคลใช้สำหรับทำงานเท่านั้น หรือใช้เฉพาะเรื่องส่วนตัว ส่งเสริมเรื่องความรักความสัมพันธ์